Đường dây nóng miễn phí & bảo mật 24/7: 1-877-334-2887

Duyệt web an toàn

Rời khỏi trang web này một cách nhanh chóng. Thoát nhanh

Tôi muốn giúp đỡ

Cùng nhau, chúng ta có thể tăng cường an toàn công cộng, nâng cao trách nhiệm giải trình của người phạm tội và hỗ trợ toàn diện những người sống sót. Bạo lực tình dục và gia đình có thể phòng ngừa được. Mọi người đều có vai trò trong việc chấm dứt bạo lực và xây dựng cộng đồng an toàn hơn. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực loại bỏ bạo lực.

Giúp chấm dứt bạo lực gia đình và tình dục

Hành động bạn có thể thực hiện ngay bây giờ

Sử dụng tiếng nói của bạn Bênh vực cho nạn nhân và gia đình của họ. Hãy để mọi người biết bạn ủng hộ và tin tưởng nạn nhân. Biết số đường dây nóng của chúng tôi, chia sẻ trang web của chúng tôi và tham gia vào các nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội của chúng tôi (Facebook, Twitter, Instagram). Nếu ai đó cần hỗ trợ hoặc hỗ trợ, hãy khuyến khích họ gọi đường dây nóng Bảo mật 24 giờ của chúng tôi theo số 332-HELP hoặc 883-HELP

Luôn cập nhật thông tin bằng cách theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội và tham dự các sự kiện ATVP. Hỗ trợ những người sống sót bằng cách quyên góp trực tuyến cho ATVP hoặc qua thư ngay hôm nay! Địa chỉ gửi thư: ATVP PO BOX 37 Pullman, WA 99163.

Các khoản đóng góp được khấu trừ thuế.

Hỗ trợ tài chính cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho những người sống sót và hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa trên khắp Palouse.

Cân nhắc bắt đầu gây quỹ trực tuyến thông qua Facebook, thực hiện một đợt cung cấp hoặc tổ chức một buổi gây quỹ cá nhân nhỏ như bunco hoặc đêm đố vui với bạn bè và quyên góp số tiền quyên góp được cho ATVP.

Tham dự các buổi gây quỹ ATVP. Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc truy cập trang sự kiện của chúng tôi để biết thông báo.

Bắt đầu cuộc trò chuyện: Bạo lực tình dục và gia đình phát triển mạnh trong im lặng. Phá vỡ sự im lặng đó bằng cách nói chuyện với bạn bè và gia đình của bạn về các vấn đề. Đầu tư vào Thanh thiếu niên bằng cách nói chuyện với họ về các mối quan hệ lành mạnh, sự đồng ý và an toàn trực tuyến.