Đường dây nóng miễn phí & bảo mật 24/7: 1-877-334-2887

Duyệt web an toàn

Rời khỏi trang web này một cách nhanh chóng. Thoát nhanh

Tài nguyên

CÁC TỔ CHỨC VÀ HỖ TRỢ KHỦNG HOẢNG QUỐC GIA:

Đường dây nóng quốc gia về bạo lực gia đình
1-800-799-7233 (AN TOÀN)
www.ndvh.org

Đường dây trợ giúp quốc gia về lạm dụng hẹn hò
1-866-331-9474
www.loveisrespect.org

Đường dây nóng quốc gia về lạm dụng trẻ em/Childhelp
1-800-4-A-TRẺ EM (1-800-422-4453)
www.childhelp.org

Đường dây nóng quốc gia về tấn công tình dục
1-800-656-4673 (HY VỌNG)
www.rainn.org

Đường dây nóng ngăn chặn tự tử quốc gia
1-800-273-8255 (THẢO LUẬN)
www.suicidepreventionlifeline.org

Trung tâm quốc gia về nạn nhân của tội phạm
1-202-467-8700
www.victimsofcrime.org

Trung tâm nguồn lực chống buôn người quốc gia/Dự án Polaris
Gọi: 1-888-373-7888 | Văn bản: HELP to BeFree (233733)
www.polarisproject.org

Mạng lưới quốc gia về quyền của người nhập cư và người tị nạn
1-510-465-1984
www.nnirr.org

Liên minh quốc gia cho người vô gia cư
1-202-737-6444
www.nationalhomeless.org

Trung tâm tài nguyên quốc gia về bạo lực gia đình
1-800-537-2238
www.nrcdv.orgwww.vawnet.org

Tương lai không có bạo lực: Trung tâm Tài nguyên Y tế Quốc gia về Bạo lực Gia đình
1-888-792-2873
www.futureswithoutviolence.org

Trung tâm Quốc gia về Bạo lực Gia đình, Chấn thương & Sức khỏe Tâm thần
1-312-726-7020 máy lẻ 2011
www.nationalcenterdvtraumamh.org

Đường dây an toàn chạy trốn quốc gia
1-800-RUNAWAY hoặc 1-800-786-2929
www.1800runaway.org

Đường dây nóng quốc gia về bạo lực gia đình cho người điếc (NDDVH)
Trang mạng: https://www.thedeafhotline.org/
Đường dây nóng: 855-812-1001 (Thoại/VP)
E-mail: hotline@adwas.org
Dịch vụ Vận động Phụ nữ Điếc Bị Lạm dụng (ADWAS)
Trang mạng: https://www.adwas.org/
Thư điện tử: adwas@adwas.org
Văn phòng: 206-922-7088 (Thoại/VP)


TRẺ EM

Childhelp USA / Đường dây nóng lạm dụng trẻ em quốc gia
1-800-422-4453
www.childhelpusa.org

Quỹ bảo vệ trẻ em
202-628-8787
www.childrensdefense.org

Liên đoàn phúc lợi trẻ em Hoa Kỳ
202-638-2952
www.cwla.org

Hội đồng quốc gia về thẩm phán tòa án gia đình và vị thành niên
Bảo vệ và Quyền nuôi con/Trung tâm Nguồn lực về Bạo lực Gia đình
1-800-527-3233
www.ncjfcj.org

Trung tâm Tư pháp Xuất sắc
info@centerforjudicialexcellence.org 
www.centerforjudicialexcellence.org


THIẾU NIÊN

Tình yêu là sự tôn trọng
Đường dây nóng: 1-866-331-9474
www.loveisrespect.org

Phá vỡ chu kỳ
202-824-0707
www.breakthecycle.org

Hướng dẫn An toàn trong Khuôn viên Đại học


BỊ LOẠI BỎ KHÁC NHAU

Sáng kiến Bạo lực Gia đình
(303) 839-5510/ (877) 839-5510
www.dviforwomen.org

Mạng lưới phụ nữ bị lạm dụng điếc (DAWN)
Thư điện tử: Hotline@deafdawn.org 
VP: 202-559-5366
www.deafdawn.org


PHỤ NỮ DA MÀU

Mạng lưới phụ nữ da màu
1-800-537-2238
www.wocninc.org

KHÍCH! Phụ nữ da màu chống lại bạo lực
incite.natl@gmail.com 
www.incite-national.org


LATINX

Casa de Esperanza
Linea de crisis Đường dây khủng hoảng 24 horas / 24 giờ
1-651-772-1611
www.casadeesperanza.org

Mạng lưới Latin@ quốc gia về gia đình và cộng đồng khỏe mạnh
1-651-646-5553
www.nationallatinonetwork.org


NHẬP CƯ

Dự án Vận động Phụ nữ Nhập cư Quốc gia
(202) 274-4457
http://www.niwap.org/


PHỤ NỮ BẢN ĐỊA

Trung tâm Nguồn lực Phụ nữ Bản địa Quốc gia
855-649-7299
www.niwrc.org


NGƯỜI CHÂU Á/ĐẢO THÁI BÌNH DƯƠNG

Viện Bạo lực Gia đình Châu Á và Đảo Thái Bình Dương
1-415-954-9988
www.apiidv.org

Ủy ban chống bạo lực chống người châu Á (CAAAV)
1-212- 473-6485
www.caaav.org

Manavi
1-732-435-1414
www.manavi.org


NGƯỜI MỸ GỐC PHI

Nhà thờ Da đen và Viện Bạo lực Gia đình
1-770-909-0715
www.bcdvi.org


ĐỒNG TÍNH NỮ, SONG TÍNH, ĐỒNG TÍNH NAM, CHUYỂN GIỚI, KHÔNG PHÙ HỢP GIỚI TÍNH

Dự án Audre Lorde
1-178-596-0342
www.alp.org

Dịch vụ cộng đồng LAMBDA GLBT
1-206-350-4283
http://www.qrd.org/qrd/www/orgs/avproject/main.htm

Lực lượng đặc nhiệm đồng tính nam và đồng tính nữ quốc gia
1-202-393-5177
www.ngltf.org

Mạng lưới những người sống sót sau lạm dụng lưỡng tính, chuyển giới, đồng tính nữ và đồng tính nam ở Tây Bắc
1-206-568-7777
www.nwnetwork.org

Dây cứu sinh chuyển giới
877-565-8860
www.translifeline.org


NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI CAO TUỔI

Cơ quan thanh toán bù trừ quốc gia về lạm dụng trong cuộc sống sau này
1-608-255-0539
www.ncall.us

Trung tâm quốc gia về lạm dụng người cao tuổi
1-855-500-3537
www.aginginplace.org


NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Tổ chức quốc gia về nam giới chống phân biệt giới tính (NOMAS)
1-720-466-3882
www.nomas.org

Lời Kêu Gọi Đàn Ông
1-917-922-6738
www.acalltomen.org

Đàn ông ngăn chặn bạo lực
1-866-717-9317
www.menstoppingviolence.org


HỢP PHÁP

Dự án Tư pháp Phụ nữ bị vùi dập
1-800-903-0111
www.bwjp.org

Động lực pháp lý
1-212-925-6635
www.legalmomentum.org

Womenslaw.org
www.womenslaw.org

Cơ quan thanh toán bù trừ quốc gia để bảo vệ phụ nữ bị đánh đập
1-800-903-0111 x 3
www.ncdbw.org

Mạng lưới pháp lý về bình đẳng giới

nwlc.org/join-the-legal-network/

Dự án Trao quyền và Kháng cáo Pháp lý về Bạo lực Gia đình
www.dvleap.org