Đường dây nóng miễn phí & bảo mật 24/7: 1-877-334-2887

Duyệt web an toàn

Rời khỏi trang web này một cách nhanh chóng. Thoát nhanh

Việc làm

ATVP là một tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cả Quận Whitman, Washington và Quận Latah, Idaho, cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho nạn nhân và những người sống sót sau bạo lực tình dục, lạm dụng và rình rập trẻ em, cùng với chương trình giáo dục cộng đồng.

Chúng tôi không có bất kỳ vị trí mở nào tại thời điểm này. Nếu bạn quan tâm đến việc giúp hỗ trợ ATVP, vui lòng xem các cơ hội tình nguyện của chúng tôi.

Xem menu thanh bên để biết cơ hội việc làm.