Đường dây nóng miễn phí & bảo mật 24/7: 1-877-334-2887

Duyệt web an toàn

Rời khỏi trang web này một cách nhanh chóng. Thoát nhanh

Tình nguyện viên đường dây nóng

Bạn muốn tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng của mình trong khi có được kinh nghiệm quý giá?

Chúng tôi đang tìm kiếm một số người từ bi, chăm chỉ để tham gia chương trình tình nguyện đường dây nóng của chúng tôi. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết quan tâm đến việc trở thành tình nguyện viên, vui lòng gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số 509-332-4357 hoặc gửi email cho Điều phối viên Tình nguyện Janny của chúng tôi tại cvs.advocate@atvp.org.

NGÀY ĐÀO TẠO MÙA XUÂN 2024 ĐÃ ĐẾN!

Khóa huấn luyện mùa xuân sẽ diễn ra từ ngày 18-25/3. Nó sẽ là sự kết hợp giữa zoom và các lớp học trực tiếp.

Các lớp học sẽ họp vào các buổi tối trong tuần từ 5:30 PM đến 9:30 PM và cuối tuần 8:00 AM- 5:00 PM.

Để đăng ký khóa đào tạo, vui lòng hoàn thành tất cả các tài liệu đăng ký bên dưới và gửi email cho cvs.advocate@atvp.org.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với điều phối viên tình nguyện của chúng tôi.

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG: