Đường dây nóng miễn phí & bảo mật 24/7: 1-877-334-2887

Duyệt web an toàn

Rời khỏi trang web này một cách nhanh chóng. Thoát nhanh

Tình nguyện viên đường dây nóng

Chúng tôi đang tìm kiếm một số người từ bi, chăm chỉ để tham gia chương trình tình nguyện đường dây nóng của chúng tôi. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết quan tâm đến việc trở thành tình nguyện viên, vui lòng gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số 509-332-4357 hoặc gửi email cho điều phối viên Tình nguyện / Thực tập sinh Janny của chúng tôi tại cvs.advocate@atvp.org.

Huấn luyện mùa thu là ngày 17-24 tháng 9. Tất cả các khóa đào tạo sẽ là sự kết hợp giữa zoom và trực tiếp!

Weeknights: 5:30 PM - 9:30 PM

Ngày cuối tuần: 8:00 AM – 5:00 PM

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG:

Vui lòng hoàn thành tất cả các tài liệu ứng dụng bên dưới và gửi email cho cvs.advocate@atvp.org.