Đường dây nóng miễn phí & bảo mật 24/7: 1-877-334-2887

Duyệt web an toàn

Rời khỏi trang web này một cách nhanh chóng. Thoát nhanh

PayPal Quyên góp

Đóng góp cho ATVP

Đóng góp trực tuyến được hoan nghênh! Chúng tôi có thể sử dụng quỹ quyên góp không hạn chế để trang trải một số chi phí mà tài trợ của chúng tôi có thể không - có lẽ để giúp ai đó có chi phí vận chuyển đến tòa án hoặc để có được một chiếc điện thoại di động an toàn.

Nếu bạn muốn hỗ trợ chúng tôi trực tiếp, cách dễ nhất để làm như vậy là thông qua PayPal của chúng tôi:

Chúng tôi đánh giá cao sự hào phóng của bạn. Cảm ơn bạn đã giúp hỗ trợ những người sống sót trong cộng đồng của chúng tôi.